هوم اسکول

هوم اسکولینگ (home schooling) یا آموزش در خانه، روشی نوین در دنیای تعلیم و تربیت است که دریچه‌ای به سوی دنیایی از فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها و علایق منحصر به فرد هر کودک می‌گشاید. در این روش که گامی فراتر از آموزش سنتی به شمار می‌رود، آموزش به جای محیط سنتی مدرسه، در خانه و با نظارت مستقیم والدین یا مربیان مجاز انجام می‌شود.