یکی از سه روش ثبت نام کودک شما در باشگاه کودک کلوپ کوچولوها ثبت نام در یکی از میباشد.

توجه داشته باشید که این کارگاهها مثل کلاسهای رسمی راس ساعت مقرر شروع شده و راس ساعت مقرر طبق برنامه به اتمام میرسند.

کارگاه های مادر و کودک

کارگاه بازیهای ریتمیک

کارگاه آشنایی با طبیعت

کارگاه فبک

کارگاه نمایش خلاق

کارگاه زبان و بازی

کارگاههای تک جلسه ای

کارگاه های مشاوره ویژه مادران

کارگاه بازی و ورزش

کارگاه های آموزش شنا و بازی در آب

نکته:

برخی از این کارگاهها به صورت دایمی در مجموعه برقرارند و برخی دیگر موقتی و فصلی هستند.