هزینه های خانه بازی

متوسط ​​هزینه عضویت ماهانه در یک خانه بازی یا باشگاه کودک در سال 1403 در ایران حدود 500,000 تا 2,000,000 تومان است. با این حال، این قیمت ها می تواند به طور قابل توجهی بسته به عواملی که در بالا ذکر شد، متفاوت باشد.