کودک آزاری

کودک آزاری، تهاجم و خشونت علیه کودکان است که می‌تواند جسمی، عاطفی، جنسی یا ترکیبی از این موارد باشد. این پدیده شوم، پیامدهای مخربی بر سلامت جسمی و روانی کودکان بر جای می‌گذارد و حقوق اساسی آن‌ها را نقض می‌کند.