سوالات متداول

پرسشهای رایج: چرا امکان حضور والدین در سالن تمرین باشگاه تخصصی کودک اصفهان ( کلوپ بازی کوچولوها ) وجود ندارد؟ الف. از نظر بهداشتی، بهتر است والدین در سالن حضور نداشته و کلا تعداد ورودی ها به سالن تمرین کمتر باشد. ب. با توجه به اینکه برخی دیگر از کودکان که مادر خود را به […]