شن بازی

شن بازی یک فعالیت ساده اما ارزشمند برای کودکان است که می‌تواند فواید بسیاری برای رشد و تکامل آن‌ها داشته باشد. با فراهم کردن محیطی امن و تشویق کودک به بازی آزادانه، می‌توانید به او کمک کنید تا از این فعالیت لذت ببرد و از فواید آن بهره‌مند شود.