ایستگاه ادونچر ( ماز بزرگ هیجانی )

ایستگاه ادونچر ( ماز بزرگ هیجانی ) در کلوپ کوچولوها⛹ یک ماز بزرگ برای ایجاد هیجان و افزایش میزان آمادگی جسمانی و قدرت مسیر یابی و حفظ تعادل بهتر شامل تونل  , انواع موانع و ترامپولین  , سطح شیبدار , سرسره با شیب متفاوت و بسیاری امکانات دیگر ایستگاه ادونچر یا ماز هیجانی در باشگاه کودک […]