کارگاه فبک

فبک مخفف “فلسفه برای کودک” است. این کارگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به کودکان کمک کنند تا در حل مسائل به صورت خلاقانه و نوآورانه عمل کنند. در این کارگاه‌ها، کودکان با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف، ایده‌های جدیدی را خلق می‌کنند و آنها را به مرحله اجرا می‌گذارند.