سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش ایران است که در سال ۱۳۹۹ تاسیس شد. این سازمان وظایف زیر را بر عهده دارد: جامعه مخاطب این سازمان کودکان زیر ۷ سال (تا ۶ سال تمام) را شامل می‌شود. ارائه خدمات الکترونیکی: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از […]