مربی بازی و ورزش

مربیگری بازی و ورزش کودکان، نقشی حیاتی در رشد و توسعه جسمانی، ذهنی و اجتماعی کودکان ایفا می‌کند. مربیان واجد شرایط با ایجاد محیطی امن، شاد و پویا، به کودکان کمک می‌کنند تا مهارت‌های حرکتی، هماهنگی، تعادل، چابکی و تناسب اندام خود را ارتقا دهند.