کارگاه های مادر و کودک

کودکان در سنین ۲ تا ۳ سالگی در حال رشد و یادگیری سریع هستند. در این سنین، کودکان مهارت‌های جدیدی را در زمینه‌های مختلف مانند حرکتی، شناختی، اجتماعی و عاطفی کسب می‌کنند. کارگاه‌های مادر و کودک فرصتی عالی برای کودکان در این سنین است تا مهارت‌های خود را تقویت کرده و رشد کنند.