ایستگاه بازیهای گروهی

ایستگاه بازیهای گروهی یکی از ایستگاه های مهم در باشگاه کودک ” کلوپ کوچولوها ” ایستگاه بازیهای گروهی می باشد . هدف اصلی از حضور کودک در این ایستگاه ضمن ایجاد تحرک در کودک ، افزایش مهارتهای تیمی و رسیدن به استقلال فردی و یادگیری تعاملات اجتماعی می باشد. این ایستگاه نیز با حضور مربی […]