کارگاه ها و کلاس ها

یکی از سه روش ثبت نام کودک شما در باشگاه کودک کلوپ کوچولوها ثبت نام در یکی از کلاسها و کارگاهها میباشد. توجه داشته باشید که این کارگاهها مثل کلاسهای رسمی راس ساعت مقرر شروع شده و راس ساعت مقرر طبق برنامه به اتمام میرسند. کارگاه های مادر و کودک کارگاههای مادر و کودک در […]