سوالات متداول

پرسشهای رایج: چرا امکان حضور والدین در سالن تمرین باشگاه تخصصی کودک اصفهان ( کلوپ بازی کوچولوها ) وجود ندارد؟ الف. از نظر بهداشتی، بهتر است والدین در سالن حضور نداشته و کلا تعداد ورودی ها به سالن تمرین کمتر باشد. ب. با توجه به اینکه برخی دیگر از کودکان که مادر خود را به […]

حفظ جذابیت بازی با تغییر هفتگی بازیها برای مشتریان ثابت

کلیه مربیان باشگاه با نظارت مستقیم مدیریت،دائما در حال طراحی بازیهای جدید هستند تا بازیها برای کودکامن همیشه جذاب بوده و از لحاظ افزایش آمادگی جسمانی نیز باعث ارتقای سطح توان کودک میشود. تمام تمارین (بازیها) از پیش متناسب با سن کودک طراحی میشوند و طرح درس نویسی ،یکی از ارکان لاینفک تمارین است.یکی از […]