آموزش طراحی بازی برای مربیان

بهترین روش طراحی بازی برای مربیان بازی و ورزش هیچ روشی یکسان برای طراحی بازی برای مربیان بازی و ورزش وجود ندارد، زیرا بهترین روش به عوامل مختلفی مانند سن، سطح مهارت و علایق کودکان، و همچنین منابع و فضای موجود بستگی دارد. با این حال، برخی از نکات کلی وجود دارد که می تواند […]

معرفی بازی های حسی حرکتی برای کودکان و مزایای آنها

بازی‌ های حسی حرکتی برای کودکان رشد و تقویت مهارت‌های حرکتی و کلامی از مزایای بازی‌ های حسی حرکتی برای کودکان است. برای آشنایی با تعدادی از این بازی‌ها و مزایای هر کدام با ما همراه شوید. امروزه نقش بازی‌ های حسی حرکتی برای کودکان و رشد و توسعه مهارت‌های آنها، بسیار جدی گرفته شده […]

بازی های حرکتی درشت

برخی والدین تصور می‌کنند که بازی های حرکتی درشت صرفاً کودک را در حرکات ورزشی توانمند می‌سازد اما این تنها بخشی از ماجرا است. مهارت‌های حرکتی درشت خوب می‌تواند روی توانایی‌های خوب نوشتن، خوب خواندن و حتی تمرکز سر کلاس درس تأثیر بگذارد. فواید بازی های حرکتی درشت و مهارت در آن  داشتن این مهارت به […]