جشن های تولد بسیاری نیز در مجموعه برگزار میگردد.

روند این جشن ها به این صورت است که مجموعه یک فضای خصوصی 25 متری را بظور کامل به خانواده کودک اختصاص میدهد و خود شما به سلیقه خود (یا در صورت پرداخت هزینه به سلیقه ما) با کمک ما فضا را تزیین میکنید.

با توجه به اینکه هدف از برگزاری تولد کودکانه لذت بردن کودکان ماست،مربیان حرفه ای مجموعه در همین حین شروع به بازیهای شاد گروهی با بچه ها میکنند.

در واقع اگر تمایل به تجربه متفاوتی از جشن تولد دارید،و قصد دارید بیشتر به بچه ها خوش بگذرد تا بزرگترها این مجموعه مناسب شماست.