یکی از سه روش ثبت نام کودک شما در باشگاه کودک کلوپ کوچولوها ثبت نام در یکی از میباشد.

توجه داشته باشید که این کارگاهها مثل کلاسهای رسمی راس ساعت مقرر شروع شده و راس ساعت مقرر طبق برنامه به اتمام میرسند.

کارگاه های مادر و کودک

کارگاه ریتم و بازی 

کارگاه مفاهیم

کارگاه آشنایی با طبیعت

کارگاه قصه بازی

کارگاه کودک پوش

کارگاه قصه و رنگ

کارگاه های مشاوره ویژه مادران

کارگاه فیلم

کارگاه بازی و ورزش

کارگاه های آمورش شنا و بازی در آب

نکته:

برخی از این کارگاهها به صورت دایمی در مجموعه برقرارند و برخی دیگر موقتی و فصلی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید