یکی از سه روش ثبت نام کودک شما در باشگاه کودک کلوپ کوچولوها ثبت نام در یکی از کلاسها و کارگاهها میباشد.

توجه داشته باشید که این کارگاهها مثل کلاسهای رسمی راس ساعت مقرر شروع شده و راس ساعت مقرر طبق برنامه به اتمام میرسند.

کارگاه های مادر و کودک


کارگاههای مادر و کودک در باشگاه کودک فرصتی برای والدین و کودکان است تا در کنار هم مهارت های جدیدی را بیاموزند، سرگرم شوند و روابط عاطفی خود را تقویت کنند. این کارگاهها معمولاً در گروه های سنی مختلف برگزار می شوند و موضوعات متنوعی را شامل می شوند.

کارگاه ریتم و بازی 

کارگاه مفاهیم

کارگاه آشنایی با طبیعت

کارگاه قصه بازی

کارگاه کودک پوش

کارگاه قصه و رنگ

کارگاه های مشاوره ویژه مادران

کارگاه فیلم

کارگاه بازی و ورزش

کارگاه های آمورش شنا و بازی در آب

نکته:

برخی از این کارگاهها به صورت دایمی در مجموعه برقرارند و برخی دیگر موقتی و فصلی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید