یکی از سه روش ثبت نام کودک شما در باشگاه کودک کلوپ کوچولوها ثبت نام در یکی از میباشد.

توجه داشته باشید که این کارگاهها مثل کلاسهای رسمی راس ساعت مقرر شروع شده و راس ساعت مقرر طبق برنامه به اتمام میرسند.

نکته:

فهرست به روز کارگاهها در اینستاگرام باشگاه کودک اصفهان موجود است.

برخی از این کارگاهها به صورت دایمی در مجموعه برقرارند و برخی دیگر موقتی و فصلی هستند.