مهد ورزشی یا مهدواره

🔔آیا از سیستم های سنتی آموزش به کودک خود خسته اید؟

نسل شادی یا مهد ورزشی در کلوپ کوچولوها چیست؟

🔔آیا از این طرف و آن طرف رفتن برای حضور کودک خود در کلاسهای مختلف کلافه اید؟

🔔آیا حضور کودک دلبندتان باعث شده به امور شخصی خود مثل ورزش، ادامه تحصیل و روابط خانوادگی خود کمتر برسید؟

🔔آیا اعتماد کافی به کیفیت حرفه ای و نظافت مراکز آموزشی ندارید؟

👈نسل شادی یا مهد ورزشی که گاهی به آن آکادمی هم گفته میشود در واقع برای حضور طولانی مدت کودک شما همراه با آموزش غیر مستقیم و بسیار شاد طراحی شده و اساس آن بازی کردن کودک و همچنین آشنایی با طبیعت و ایجاد استقلال شخصیت در اوست.

🔔آیا لذت بردن کودکتان از بهترین دقایق زندگیش از آموزش و کتاب و دفتر برایتان مهمتر است؟

✏طی دوره هر هشت کودک یک مربی کارآزموده خواهند داشت و یک مادریار بسیار مهربان نیز امور مربوط به غذا خوردن و خدمات کودک را بر عهده دارد.

✏دقت شود که این دوره ی مهد ورزشی در واقع نوعی طراحی بازی به صورت هدفمند است و کودک مهارت های پایه حرکتی , کارگاه قصه بازی و کارگاه طبیعت را طی کرده و به هیچ عنوان جایگزینی برای مهد کودک نیست.

✏ثبت نام دوره نسل شادی بصورت فصلی انجام میشود .دوره اول در پاییز ۹۷ با حضور میانگین 30 کودک (این تعداد به گروههای مختلف با مربی تخخصی متفاوت تقسیم میشوند) انجام گردید و نتایج بسیار مثبتی مشاهده گردید.این دوره تا کنون ادامه داشته و خانواده ها بازخورد مثبتی به مجموعه ارایه کرده اند.

تا کنون دوره های زیادی ثبت نام و انجام شده و هر دوره شامل کارگاهها و کلاسهای متفاوتی بوده است

ثبت نام دوره جدید (برای فصل آینده) نیز در حال انجام میباشد .

✏طی این دوره هر کودک در روزهای مشخص ( که فعلا سه روز در هفته روزهای زوج است) و ساعات مشخص (از ۱۰ صبح تا 13) وارد مجموعه شده و پس از انجام تعدادی از مهارتهای حرکتی (هفت ایستگاه اصلی ) وارد یکی از کارگاههای زبان زرافه(خودشناسی احساسات کودک) ،مفاهیم 1 یا مفهیم 2 به نسبت سن، زبان و بازی یا بازیهای گروهی هدفمند خواهد شد.

✏پس از خروج از کارگاه و صرف میان وعده به قسمت آشنایی با طبیعت یا ماسه (در دوران کرونا قسمت ماسه با محدودیت هایی همراه است) خواهد رفت.

✏دوره بصورت سه ساعت در روز میباشد.

✏در واقع این دوره ترکیبی از تمام سیستمهای بازی،ورزش،آشنایی با طبیعت، خلاقیت و دست ورزی، مهارتهای زندگی ،ریتم و زبان انگلیسی است و هیچ دوره معادلی در ایران با این حد امکانات و هزینه های مقرون به صرفه وجود ندارد.

😍همه مهارتهای مورد نیاز کودک شما شامل بازی،ورزش،زبان و بازی، طبیعت، مربی مهربان و کارآزمودهو … در قالب یک پکیج (یک بار ثبت نام)

😍نسل شادی، کاملترین دوره حضور طولانی مدت کودک در اصفهان میباشد.
😍
لیست کارگاهها و مهارتها جهت حضور کودک شما از صبح تا ظهر طی ترم سه ماهه:
۱.زبان و بازی
۲.دست ورزی
۳.بازیهای ریتمیک
۴.قصه و شعر و مفاهیم
۵.ماز
۶.بازیهای گروهی هدفمند
۷.صخره نوردی
۸.کار با توپ (پرتاب و دریافت)
۹.ماسه

۱۰.فبک


و بسیاری مهارتهای دیگر در قالب بازی
😍


همه مربیان و مدیران مجموعه رفتار صحیح با کودک را طی دوره های تئوری و عملی آموزش دیده اند.

🔔🔔🔔والدین عزیزم کودکان در دوره 3 تا 6 سالگی در دوره رشد طلایی حرکتی و ذهنی قرار دارند. این پکیج یک برنامه آموزشی بازی محور جهت تاثیر بر مهارتهای حرکتی پایه کودکان شما و ایجاد خلاقیت در انهاست.

🔔آیا از سیستم های سنتی آموزش به کودک خود خسته اید؟

نسل شادی در کلوپ کوچولوها چیست؟

🔔آیا از این طرف و آن طرف رفتن برای حضور کودک خود در کلاسهای مختلف کلافه اید؟

🔔آیا حضور کودک دلبندتان باعث شده به امور شخصی خود مثل ورزش، ادامه تحصیل و روابط خانوادگی خود کمتر برسید؟

🔔آیا اعتماد کافی به کیفیت حرفه ای و نظافت مراکز آموزشی ندارید؟

👈نسل شادی برای حضور طولانی مدت کودک شما همراه با آموزش غیر مستقیم و بسیار شاد طراحی شده و اساس آن بازی کردن کودک و همچنین آشنایی با طبیعت و ایجاد استقلال شخصیت در اوست.

🔔آیا لذت بردن کودکتان از بهترین دقایق زندگیش از آموزش و کتاب و دفتر برایتان مهمتر است؟

✏طی دوره هر هشت کودک یک مربی کارآزموده خواهند داشت و یک مادریار بسیار مهربان نیز امور مربوط به غذا خوردن و خدمات کودک را بر عهده دارد.

✏دقت شود که این دوره در واقع نوعی طراحی بازی به صورت هدفمند است و کودک مهارت های پایه حرکتی , کارگاه قصه بازی و کارگاه طبیعت را طی کرده و به هیچ عنوان جایگزینی برای مهد کودک نیست.

✏ثبت نام بصورت فصلی انجام میشود .دوره اول در پاییز ۹۷ با حضور میانگین در 30 کودک ( در هر روز) انجام گردید و نتایج بسیار مثبتی مشاهده گردید.این دوره تا کنون ادامه داشته و خانواده ها بازخورد مثبتی به مجموعه ارایه کرده اند.

تا کنون دوره های زیادی ثبت نام و انجام شده و هر دوره شامل کارگاهها و کلاسهای متفاوتی بوده است

ثبت نام دوره جدید (برای فصل آینده) نیز در حال انجام میباشد .

✏طی این دوره هر کودک در روزهای مشخص ( که فعلا سه روز در هفته روزهای زوج است) و ساعات مشخص (از ۱۰ صبح تا 13) وارد مجموعه شده و پس از انجام تعدادی از مهارتهای حرکتی (هفت ایستگاه اصلی ) وارد یکی از کارگاههای زبان زرافه(خودشناسی احساسات کودک) ،مفاهیم 1 یا مفهیم 2 به نسبت سن، زبان و بازی یا بازیهای گروهی هدفمند خواهد شد.

✏پس از خروج از کارگاه و صرف میان وعده به قسمت آشنایی با طبیعت یا ماسه (در دوران کرونا قسمت ماسه با محدودیت هایی همراه است) خواهد رفت.

✏دوره بصورت سه ساعت در روز میباشد.

✏در واقع این دوره ترکیبی از تمام سیستمهای بازی،ورزش،آشنایی با طبیعت، خلاقیت و دست ورزی، مهارتهای زندگی ،ریتم و زبان انگلیسی است و هیچ دوره معادلی در ایران با این حد امکانات و هزینه های مقرون به صرفه وجود ندارد.

دوره نسل شادی

😍همه مهارتهای مورد نیاز کودک شما شامل بازی،ورزش،زبان و بازی، طبیعت، مربی مهربان و کارآزمودهو … در قالب یک پکیج (یک بار ثبت نام)

😍نسل شادی، کاملترین دوره حضور طولانی مدت کودک در اصفهان میباشد.
😍
لیست کارگاهها و مهارتها جهت حضور کودک شما از صبح تا ظهر طی ترم سه ماهه:
1.زبان و بازی
2.دست ورزی
3.بازیهای ریتمیک
4.قصه و شعر و مفاهیم
5.ماز
6.بازیهای گروهی هدفمند
7.صخره نوردی
8.کار با توپ (پرتاب و دریافت)
9.ماسه


و بسیاری مهارتهای دیگر در قالب بازی
😍
همه مربیان و مدیران مجموعه رفتار صحیح با کودک را طی دوره های تئوری و عملی آموزش دیده اند.

🔔🔔🔔والدین عزیزم کودکان در دوره 3 تا 6 سالگی در دوره رشد طلایی حرکتی و ذهنی قرار دارند. این پکیج یک برنامه آموزشی بازی محور جهت تاثیر بر مهارتهای حرکتی پایه کودکان شما و ایجاد خلاقیت در انهاست.

🏃کلوپ کوچولوها⛹🏊 🌱
✔ کاملترین باشگاه تخصصی کودک در اصفهان

مهد ورزشی یا نسل شادی