کلیه مربیان و کادر رسمی باشگاه و حتی مربیان موقت و کارکنان دارای سلامت ذهنی بوده و جو بسیار مناسبی در باشگاه کودک ( کلوپ کوچولوها) برقرار است.

ضمنا مدیریت باشگاه شدیدا این مسائل را بررسی مینماید تا شما با خیال راحت کودک خود را به باشگاه بسپارید.

دوره بین المللی بازیها و ورزش کودکان

محیط خوب باشگاه کودک باید موارد زیر را داشته باشد:

 • امنیت:یک محیط سالم باشگاه باید محیطی امن برای کودکان باشد. این امر مستلزم وجود اقدامات ایمنی مانند حفاظ‌های مناسب اطراف تجهیزات ورزشی، نظارت مستمر مربیان و کارکنان و همچنین آموزش ایمنی به کودکان است.
 • نشاط و شادابی: باشگاه باید محیطی نشاط‌آور و شاد برای کودکان باشد. این امر مستلزم وجود فضایی جذاب و رنگارنگ، تجهیزات ورزشی متنوع و برنامه‌های آموزشی و تفریحی مفرح است.
 • آموزش و پرورش: باشگاه باید علاوه بر ورزش، به آموزش و پرورش کودکان نیز توجه داشته باشد. این امر مستلزم وجود مربیان آموزش‌دیده و باتجربه است که بتوانند به کودکان مهارت‌های مختلف مانند همکاری، کار گروهی، حل مسئله و اعتماد به نفس را آموزش دهند.
 • رعایت بهداشت: بهداشت محیط باشگاه باید به‌طور مداوم رعایت شود. این امر مستلزم تمیز کردن روزانه تجهیزات و محیط باشگاه، استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده و همچنین آموزش بهداشت فردی به کودکان است.
 • در ادامه به بررسی هر یک از این ویژگی‌ها به طور مفصل می‌پردازیم:
 • امنیت
 • امنیت یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید در هنگام انتخاب باشگاه کودک به آن توجه کرد. یک باشگاه کودک ایمن و دارای محیط سالم باشگاه باید دارای اقدامات ایمنی زیر باشد:
 • حفاظ‌های مناسب اطراف تجهیزات ورزشی: حفاظ‌های اطراف تجهیزات ورزشی باید به‌طور محکم نصب شده باشند تا از سقوط یا برخورد کودکان با تجهیزات جلوگیری کنند.
 • نظارت مستمر مربیان و کارکنان: مربیان و کارکنان باشگاه دارای محیط سالم باید در تمام طول زمان حضور کودکان در باشگاه، بر آنها نظارت داشته باشند تا از بروز هرگونه خطری جلوگیری کنند.
 • آموزش ایمنی به کودکان: کودکان باید در مورد نحوه استفاده ایمن از تجهیزات ورزشی و رعایت نکات ایمنی در باشگاه آموزش ببینند.
 • نشاط و شادابی
 • یک باشگاه کودک خوب باید محیطی نشاط‌آور و شاد برای کودکان باشد. این امر مستلزم وجود فضایی جذاب و رنگارنگ، تجهیزات ورزشی متنوع و برنامه‌های آموزشی و تفریحی مفرح است.
 • فضای جذاب و رنگارنگ: فضای باشگاه کودک باید با رنگ‌های شاد و جذاب تزئین شود تا کودکان احساس نشاط و شادی کنند.
 • تجهیزات ورزشی متنوع: باشگاه کودک باید تجهیزات ورزشی متنوعی داشته باشد تا کودکان بتوانند از انواع مختلف ورزش‌ها لذت ببرند.
 • برنامه‌های آموزشی و تفریحی مفرح: باشگاه کودک باید برنامه‌های آموزشی و تفریحی مفرحی داشته باشد تا کودکان در کنار ورزش، از تفریح نیز لذت ببرند.
 • آموزش و پرورش
 • علاوه بر ورزش، باشگاه کودک باید به آموزش و پرورش کودکان نیز توجه داشته باشد. این امر مستلزم وجود مربیان آموزش‌دیده و باتجربه است که بتوانند به کودکان مهارت‌های مختلف مانند همکاری، کار گروهی، حل مسئله و اعتماد به نفس را آموزش دهند.
 • مربیان آموزش‌دیده و باتجربه: مربیان باشگاه کودک باید آموزش‌های لازم را در زمینه آموزش کودکان دیده باشند تا بتوانند به آنها مهارت‌های مختلف را آموزش دهند.
 • آموزش :  همه افراد باید به آموزش مهارت‌های مختلف مانند همکاری، کار گروهی، حل مسئله و اعتماد به نفس به کودکان توجه داشته باشد.
 • رعایت بهداشت
 • بهداشت محیط باشگاه باید به‌طور مداوم رعایت شود تا از انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود. این امر مستلزم تمیز کردن روزانه تجهیزات و محیط باشگاه، استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده و همچنین آموزش بهداشت فردی به کودکان است.
 • تمیز کردن روزانه تجهیزات و محیط باشگاه: تجهیزات و محیط باشگاه باید به‌طور روزانه تمیز شوند تا از تجمع آلودگی و کثیفی جلوگیری شود.
 • استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده: از مواد ضدعفونی‌کننده برای تمیز کردن تجهیزات و محیط باشگاه استفاده شود تا از انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.
 • آموزش بهداشت فردی به کودکان: به کودکان آموزش داده شود که چگونه بهداشت فردی خود را رعایت کنند تا از انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.