ایستگاه بازیهای گروهی

یکی از ایستگاه های مهم در باشگاه کودک ” کلوپ کوچولوها ” ایستگاه بازیهای گروهی می باشد .

هدف اصلی از حضور کودک در این ایستگاه ضمن ایجاد تحرک در کودک ، افزایش مهارتهای تیمی و رسیدن به استقلال فردی و

یادگیری تعاملات اجتماعی می باشد.

این ایستگاه نیز با حضور مربی انجام شده و مهارت ها در قالب بازی و به صورت غیر مستقیم و بسیار با نشاط و با تنوع زیاد

انجام  می شود.

کلوپ کوچولوها⛹

دیدگاهتان را بنویسید