تجهیزات و زیر ساختهای باشگاه کودک ما بسیار با کیفیت هستنذد.ابعاد و سایز تاتامی،ضخامت و جنس و تعداد فوم های روی دیوار بسیار با استحکام و ایمن است.

در تریای مجموعه مربیان با آرامش کافی برای کودکان شما وقت گذاشته و به انها تغدیه و نوشیدنی ای که به همرا دارند را میدهند.

در اینجا کودک شما احساس آرامش خواهد کرد.البته فراموش نکنیم که بازی های حرکتی و ورزش، آسیب هایی را هم خواهد داشت.آسیبهایی مثل پیجچ خوردن مچ پا و دست یا برخورد دو کودک در حین حرکت با همدیگر.اما با وجود امکانات زیاد باشگاه و تعداد مربی زیاد و کارازموده، این آسیبها به حداقل خواهد رسید.