نظافت در کلوپ کوچولوها

✔نظافت ، ایمنی فیزیکی و ایمنی روانی از ارکان مقدماتی (پیش از شروع کار) باشگاه میباشد.
.
👈نظافت هر روز دو ساعت (هشت تا ده صبح) برای کف سالن، دستگیره درها، صخره ها ، کف سالن، تریا و دستشویی انجام میشود
.
👈در نظافت دوره ای ، توپ ، ماسه ، قسمت طبیعت و بطور کلی قسمتهایی که نیاز به شستشوی دقیق تر دارند در یک روز آخر هفته (بصورت ماهانه یا فصلی) انجام میشوند.
.
👈باشگاه همواره اعلام کرده از پذیرش کودکانی که سرماخوردگی و بیماری واگیردار دارند،برای حفظ سلامتی خودتان معذور است.
.
👈بدیهی است همانند بقیه آموزشگاهها ( آکادمی زبان، مهد کودکها و …) امکان بازگشت هزینه برای جلساتی که به دلیل بیماری پذیرش نشده اید وجود ندارد.این به ما کمک میکند تا بتوانیم همچنان با قدرت برای نظافت و کیفیت هزینه نماییم.در واقع این مبلغ بطور غیر مستقیم،نزد شما بازمیگردد.
.
🏃کلوپ کوچولوها⛹🏊 🌱
✔ کاملترین باشگاه تخصصی کودک در اصفهان