دوره نسل شادی

👈نسل شادی برای حضور طولانی مدت کودک شما همراه با آموزش غیر مستقیم و بسیار شاد طراحی شده و اساس آن بازی کردن کودک و همچنین آشنایی با طبیعت و ایجاد استقلال شخصیت در اوست.

ادامه >>

اخذ نمایندگی

مناسب یا سرمایه لازم میتوانید پس از تماس با باشگاه و ارایه مدارک تحصیلی و سوابق درخشان مدیریتی یا آموزشی، درخواست جلسه نموده، پیشنهاد خود...

ادامه >>